Tag: Autolife insurance

  • Apa Itu Autolife Insurans Bagi Pemilik Kereta ?

    Autolife insurans adalah melindungi pemilik kereta jika berlakunya kematian. Ini bermaksud, jika pemegang polisi meninggal dunia, pelan ini akan menanggung hutang (auto life insurance for car loan) kereta selebihnya tanpa membebankan ahli keluarga pemegang polisi. Pemilik kenderaan amat digalakkan melakukan perkara baik ini. Hal ini kerana, pinjaman kereta setelah peminjam meninggal akan selesai dan tiada…